Chương trình “Cát Tường An Cư”

 • Trang chủ
 • /
 • Chương trình “Cát Tường An Cư”

cat-tuong-an-cu

Gói “Cát Tường An Cư” hỗ trợ cho các khách hàng đăng ký xây dựng trong những thời điểm sau mở bán (Tùy theo chính sách từng dự án)

 • Tặng gói vật liệu xây dựng
 • Tặng các thủ tục đi kèm như:
  • Bộ bản vẽ thiết kế xây dựng (có sẵn)
  • Tặng thủ tục cấp phép xây dựng
  • Tặng 1 đồng hồ điện nhà nước
  • Hỗ trợ tất cả các thủ tục khác liên quan đến xây dựng
0906 1234 05