18
08

Tiến độ Cát Tường Phú Sinh 18-08-2016

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-72

 

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-77

 

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-81

 

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-84

 

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-85

 

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-86

 

cat-tuong-phu-sinh-2016-08-18-87