05
06

Tiến độ Cát Tường Phú Sinh 05-06-2016

cat-tuong-phu-sinh-thuc-te-05-06-2016-1

cat-tuong-phu-sinh-thuc-te-05-06-2016-2

cat-tuong-phu-sinh-thuc-te-05-06-2016-3

cat-tuong-phu-sinh-thuc-te-05-06-2016-4

cat-tuong-phu-sinh-thuc-te-05-06-2016-5